6 november 2020

Visuele ondersteuning bij rijmende klassenregels

Ik hou heel erg van rijmpjes en mijn leerlingen ook. Ik merk zelf dat de leerlingen de klassenregels sneller en beter onthouden als het rijmt. Door de visuele ondersteuning van de klassenregels is het niet alleen leuker om naar te kijken, maar onthouden de leerlingen het nog sneller.

Mijn leerlingen zijn dol op de rijmpjes en vinden het leuk om ze uit hun hoofd te leren. Daarnaast is het makkelijker om een regel te herhalen als je allemaal hetzelfde rijmpje kunt opzeggen. Ook handig als je met een duo werkt.

Waarom zijn klassenregels zo belangrijk?

Regels zorgen voor duidelijke grenzen. Volgens Alkema e.a. moeten grenzen heel duidelijk aangegeven worden. Geboden en verboden bieden het kind een gevoel van zekerheid en bevordert de veiligheid, omdat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. (Alkema, Kuipers, Lindhout, & Tjerkstra, 2015, p. 53). Die veiligheid is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Volgens Luitjes en de Zeeuw- Jans speelt veiligheid een grote rol bij bijv. de ontwikkeling van de sociale vaardigheden. Veiligheid is de eerste voorwaarde voor een positieve groei. Met een basis van veiligheid kan het kind gaan ontdekken, leren en ontwikkelt het daardoor een positief zelfgevoel. (Luitjes & De Zeeuw-Jans, 2014, p. 37).

Ik vind het zelf erg belangrijk om samen met de kinderen een positieve en veilige leeromgeving creëren. Ik vind het belangrijk dat kinderen het belang inzien van de klassenregels door ze positief te formuleren. De kinderen probeer ik altijd medeverantwoordelijk te maken voor het houden aan de groepsregels. Wanneer je er een gezamenlijk groepsdoel van maakt, bevordert dit de cohesie in jouw groep volgens Luitjes & De Zeeuw-Jans. Als een groep geen duidelijk groepsdoel heeft, zal de groep niet lekker functioneren en zal er minder sprake zijn van cohesie. Als iedereen het doel wil bereiken, zal iedereen er zich voor inzetten en samenwerken. Een groepsdoel waarvoor iedereen zich in de groep inzet, zorgt daardoor voor meer cohesie. (Luitjes & De Zeeuw-Jans, 2014, p. 75).

Waarom is visuele ondersteuning zo belangrijk bij klassenregels?

Als informatie wordt omgezet in beeld, sluit dit volgens Tigchelaar aan bij hoe onze hersenen van nature informatie verwerken, waardoor informatie sterker en nauwkeuriger opgeslagen wordt in de hersenen. (Tigchelaar, 2015, p. 77) In sommige klassen worden regels vooral alleen met letters weergegeven, maar wordt er geen beeld aan gegeven, terwijl visuele informatie juist erg dominant is en beter wordt opgeslagen volgens de literatuur. Volgens Tigchelaar is namelijk maar liefst een derde van de hersenen gericht op het verwerken van visuele informatie. Daarnaast zijn hersenen visueel ingesteld en worden beelden over het algemeen veel beter onthouden dan woorden (Tigchelaar, 2017, p. 51). Daarnaast kun je door het rijmende element van de klassenregels nog beter opslaan in de hersenen, doordat de informatie van de klassenregel in meerdere delen van de hersenen wordt opgeslagen. Ruyters en Simons bevestigen dit. Zij beweren dat wanneer je meer zintuigen gebruikt de kans wordt vergroot dat de informatie beter blijft hangen, omdat in meerdere hersenhelften stukjes worden opgeslagen. Visuele waarneming is het meest dominante zintuig. (Ruyters & Simons, 2012, p. 107).

Hier vind je het gratis pdf-bestand:

Daarom heb ik mijn eigen klassenregels getekend met fineliners en waterverf. Graag deel ik mijn klassenregels met jullie. Ik werd geïnspireerd door de rijmende klassenregels met de plaatjes van Dagmar Stam van kleuterjuf in de kleuterklas. Sommige rijmpjes van deze klassenregels heb ik gebruikt, maar ik heb sommige regels iets aangepast. De tekeningen heb ik wel zelf gemaakt. Veel plezier ermee in de klas!

Groetjes van een enthousiaste kleuterjuf.


Bronnen:

Alkema, E., Kuipers, J., Lindhout, C., & Tjerkstra, W. (2015). Meer dan onderwijs: theorie en praktijk van het onderwijs in de bassischool. Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

Luitjes, M., & De Zeeuw-Jans, I. (2014). Ontwikkeling in de groep: groepsdynamica bij kinderen en jongeren. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Ruyters, M., & Simons, R. (2012). Canon van het leren. Deventer: Kluiver.

Tigchelaar, M. (2017). Haal meer uit je hersenen. Amsterdam: Prometheus.

Tigchelaar, M. (2015). Lezen, weten en niet meer vergeten. Amsterdam: Prometheus.